Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica ramienna, promieniowa i łokciowa

Tętnica ramienna, promieniowa i łokciowa

Tętnica ramienna

Tętnica ramienna to bezpośrednie przedłużenie tętnicy pachowej. Stanowi główny pień tętniczy ramienia. Rozpoczyna się na dolnym brzegu mięśnia piersiowego większego i kończy w dole łokciowym. Biegnie powierzchownie w komorze mięsni zginaczy ramienia. W przejściu do dołu łokciowego leży pośrodku między obu nadkłykciami kości ramiennej. Tutaj dzieli się w kształcie wideł na obie gałęzie końcowe: tętnicę promieniową i tętnicę łokciową. Do innych gałęzi tętnicy należą: tętnica głęboka ramienia, tętnica poboczna łokciowa górna, tętnica poboczna łokciowa dolna.

Tętnica promieniowa

Tętnica promieniowa jest to boczna gałąź rozdwojenia tętnicy ramiennej. Kieruje się w jej przedłużeniu na stronę przednią przedramienia. Rozpoczyna się w dole łokciowym do przodu od ścięgna mięśnia dwugłowego. Biegnie ku dołowi wzdłuż przyśrodkowego brzegu mięśnia ramienno-promieniowego. Poniżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej zawraca na grzbietową stronę ręki. Następnie przechodzi przez tabakierkę anatomiczną i kończy się w łuku dłoniowym głębokim. Do jej odgałęzień należą: tętnica wsteczna promieniowa, gałąź dłoniowa nadgarstka, gałąź dłoniowa powierzchowna, gałąź grzbietowa nadgarstka, tętnica grzbietowa I śródręcza, tętnica główna kciuka.

Tętnica łokciowa

Tętnica łokciowa to przyśrodkowa gałąź rozdwojenia tętnicy ramiennej. Rozpoczyna się w dole łokciowym. Pod ostrym kątem odchodzi od pnia ramienno-promieniowego. Następnie kieruje się przyśrodkowo i ku dołowi. Jest położona pomiędzy powierzchowną a głęboką warstwą zginaczy przedramienia. W pobliżu kości łokciowej jej kierunek staje się pionowy i coraz bardziej powierzchowny. Biegnąc wzdłuż brzegu przednio-promieniowego mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka wstępuje po stronie promieniowej kości grochowatej na nadgarstek. Poniżej jej przechodzi w powierzchowny łuk dłoniowy. To gałęzi tętnicy łokciowej należą: tętnica wsteczna łokciowa, gałąź dłoniowa nadgarstka, gałąź dłoniowa głęboka, gałąź grzbietowa nadgarstka, tętnica międzykostna wspólna.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..