Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie zębate tylne

Mięśnie zębate tylne

Mięśnie zębate tylne to kolcowo-żebrowe, powierzchowne mięśnie grzbietu. Mięśnie zębate tylne są słabo rozwinięte. Dzieli się je na górny i dolny.

Mięsień górny rozpoczyna się na wyrostkach kolczastych od siódmego kręgu szyjnego do drugiego kręgu piersiowego oraz na więzadle karkowym. Włókna kończą się na powierzchni piątego żebra. Mięsień dolny rozpoczyna się na powięzi piersiowo-lędźwiowej, a kończy na brzegu ostatnich żeber. Mięsień zębaty tylny górny jest mięśniem wdechowym, a dolny - wydechowym.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..