Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyła udowa, odpiszczelowa i odstrzałkowa

Żyła udowa, odpiszczelowa i odstrzałkowa

Żyła udowa

Żyła udowa to wielki pień. Jest przedłużeniem żyły podkolanowej. Pojedynczo towarzyszy tętnicy. Jej początek leży w rozworze ścięgnistym przywodzicieli, a koniec na poziomie więzadła pachwinowego w rozstępie naczyń. Jej bezpośrednim przedłużeniem jest żyła biodrowa zewnętrzna.

Do dopływów żyły udowej zalicza się: żyłę nabrzuszną powierzchowną, żyłę okalającą biodro powierzchowną, żyły piersiowo-nabrzuszne, żyły sromowe zewnętrzne, żyłę odpiszczelową, żyłę głęboką uda.

Żyła odpiszczelowa

Żyła odpiszczelowa to główny pień żylny powierzchowny kończyny dolnej. Rozpoczyna się do przodu od kostki przyśrodkowej w przedłużeniu żyły brzeżnej przyśrodkowej stopy. Przyjmuje gałęzie powierzchowne ze skórnej sieci żylnej grzbietowej oraz podeszwowej oraz głębokie żyły podeszwowe przyśrodkowe. W swoim przebiegu kieruje się ku górze na przyśrodkowej powierzchni goleni. Zbacza do tyłu na poziomie kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Dalej biegnie skośnie na powierzchni przednio-przyśrodkowej uda. Zataczając łuk przez rozwór odpiszczelowy wnika do żyły udowej. Żyła zbiera większość żył powierzchownych oraz żyłę odpiszczelową dodatkową.

Żyła odstrzałkowa

Żyła odstrzałkowa biegnie na tylnej powierzchni goleni. Rozpoczyna się w przedłużeniu żyły brzeżnej stopy i biegnie do tyłu od kostki bocznej. Na powierzchni goleni biegnie ku górze wzdłuż brzegu bocznego, a później po stronie tylnej ścięgna piętowego. Układa się pomiędzy głowami mięśnia brzuchatego łydki. Zataczając łuk do przodu, przenika przez powięź goleni i w dole podkolanowych uchodzi do żyły podkolanowej, żyły odpiszczelowej lub do żył głębokich. Jej dopływami są: sieć żylna piętowa, żyła udowo-podkolanowa, żyły powierzchowne powierzchni tylno bocznej-goleni.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..