Anatomia człowieka > Skóra > Gruczoł sutkowy

Gruczoł sutkowy

Gruczoł sutkowy to największy gruczoł skórny. Jego wydzielina, mleko, służy jako pokarm dla noworodków. Pełny rozwój i czynność wykazuje tylko u kobiet.

Kobiecy gruczoł sutkowy leży na wysokości od trzeciego do siódmego żebra. Swoją powierzchnią tylną spoczywa na powięzi mięśnia piersiowego większego. Sutek składa się z tkanki gruczołowej, czyli ciała sutka, oraz z otaczającego je ciała tłuszczowego. Poniżej środka na jego szczycie znajduje się brodawka sutkowa otoczona otoczką brodawki sutkowej. W obrębie niej znajdują się gruczoły otoczki.

Gruczoł sutkowy składa się z 15-20 płatów, które układają się promieniście dookoła brodawki sutkowej. Są one podzielone na płaciki. Każdy płat jest oddzielony przewodem mlecznym. Przed wstąpieniem do brodawki przewody wytwarzają zatoki mleczne.

Skóra

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..