Anatomia człowieka > > ANATOMIA CZŁOWIEKA

ANATOMIA CZŁOWIEKA

Układ oddechowy

Układ oddechowy stanowią narządy: Układ oddechowy, Nos zewnętrzny, Jama nosowa, Zatoki przynosowe, Krtań, Tchawica, Oskrzela główne, Płuca, Opłucna,

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy stanowią narządy: Układ pokarmowy, Jama ustna, Zęby, Ślinianki, Język, Podniebienie, Gardło, Przełyk, Otrzewna, Żołądek, Jelito cienkie, Jelito grube, Wątroba, Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe i pęcherzyk żółciowy, Trzustka,

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy stanowią narządy: Układ wewnątrzwydzielniczy, Grasica, Tarczyca, Gruczoły przytarczyczne, Nadnercze, Ciałka przyzwojowe, Szyszynka, Przysadka,

Układ krwionośny

Układ krwionośny stanowią narządy: Serce, Tętnice wieńcowe i żyły serca, Osierdzie, Śledziona, Układ krwionośny, Tętnice szyjne, Tętnica oczna, Tętnice tarczowe, Tętnica językowa, twarzowa i gardłowa wstępująca, Tętnica potyliczna i skroniowa, Tętnica szczękowa i uszna, Tętnica podobojczykowa i kręgowa, Tętnica piersiowa i nadłopatkowa, Tętnica poprzeczna szyi, pachowa i pień żebrowo-szyjny, Tętnica ramienna, promieniowa i łokciowa, Sieci nadgarstka i łuki dłoniowe, Pień płucny i tętnica płucna, Aorta, Pień trzewny, Tętnice krezkowe, Tętnice biodrowe, Tętnica udowa i podkolanowa, Tętnice piszczelowe, Tętnica grzbietowa stopy i tętnice podeszwowe, Żyły śródkościa i wpustowe, Zatoki opony twardej, Żyły oczne i żyła twarzowa, Żyły szyjne, Splot skrzydłowy i żyła kręgowa, Żyła pachowa i żyła podobojczykowa, Żyła odpromieniowa i odłokciowa, Żyła główna górna i dolna, Żyły ramienno-głowowe, Żyły nieparzyste, Żyła udowa, odpiszczelowa i odstrzałkowa, Żyły biodrowe, Żyła wrotna wątroby,

Układ moczowy

Układ moczowy stanowią narządy: Układ moczowo-płciowy, Nerka, Miedniczka i kielichy nerkowe, Moczowód, Pęcherz moczowy, Cewka moczowa żeńska, Cewka moczowa męska,

Układ płciowy żeński

Układ płciowy żeński stanowią narządy: Układ płciowy żeński, Jajnik, Jajowód, Macica, Pochwa, Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne, Wargi sromowe, Przedsionek pochwy,

Układ płciowy męski

Układ płciowy męski stanowią narządy: Układ płciowy męski, Jądro, Najądrze, Nasieniowód, Pęcherzyk nasienny, Moszna, Prącie, Gruczoł krokowy, Gruczoły opuszkowo-cewkowe,

Układ chłonny

Układ chłonny stanowią narządy: Układ naczyń chłonnych, Przewód piersiowy, Pnie chłonne, Węzły chłonne,

Układ kostny i stawy

Układ kostny i stawy stanowią narządy: Połączenia ścisłe, Połączenia wolne, Kręgosłup, Klatka piersiowa, Czaszka, Stawy głowy, Stawy obojczyka, Staw ramienny i łokciowy, Stawy nadgarstka, Kość miedniczna i staw biodrowy, Staw kolanowy i połączenia kości goleni, Stawy skokowe, Stawy stępu,

Układ mięśniowy

Układ mięśniowy stanowią narządy: Układ mięśniowy, Mięśnie kolcowo-ramienne, Mięśnie zębate tylne, Głębokie mięśnie grzbietu, Mięśnie poprzeczno-kolcowe, Krótkie mięśnie grzbietu, Mięśnie podpotyliczne, Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej, Głębokie mięśnie klatki piersiowej, Przepona, Boczne i przednie mięśnie brzucha, Mięsień czworoboczny, Powierzchowne mięśnie szyi, Mięśnie podgnykowe, Głębokie mięśnie szyi, Mięsień naczaszny i mięśnie małżowiny usznej, Mięśnie otoczenia szpary powiek, Mięśnie otoczenia szpary ust, Mięśnie otoczenia nozdrzy, Mięśnie żucia, Mięśnie obręczy kończyny górnej, Przednie mięśnie ramienia, Tylne mięśnie ramienia, Mięśnie powierzchowne przednie przedramienia, Mięśnie głębokie przednie przedramienia, Mięśnie boczne przedramienia, Mięśnie powierzchowne tylne przedramienia, Mięśnie głębokie tylne przedramienia, Mięśnie kłębu kciuka, Mięśnie kłębu palca małego, Mięśnie środkowe dłoni, Mięsień biodrowo-lędźwiowy, Mięśnie tylne obręczy kończyny dolnej, Mięśnie brzuszne obręczy kończyny dolnej, Mięśnie przednie uda, Mięśnie przyśrodkowe uda, Mięśnie tylne uda, Mięśnie przednie goleni, Mięśnie boczne goleni, Mięśnie powierzchowne tylne goleni, Mięśnie głębokie tylne goleni, Mięśnie grzbietu stopy, Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej podeszwy stopy, Mięśnie wyniosłości bocznej podeszwy stopy, Mięśnie wyniosłości pośredniej podeszwy stopy,

Układ nerwowy

Układ nerwowy stanowią narządy: Rdzeń kręgowy, Rdzeń przedłużony i most, Móżdżek, Śródmózgowie, Międzymózgowie, Kresomózgowie, Opony mózgowia i rdzenia kręgowego, Narząd słuchu, Narząd wzroku, Nerwy węchowe, nerw wzrokowy, okoruchowy, bloczkowy, Nerw trójdzielny, Nerw odwodzący i twarzowy, Nerw przedsionkowo-ślimakowy i językowo-gardłowy, Nerw błędny, dodatkowy, podjęzykowy, Splot szyjny, Splot ramienny, Splot lędźwiowo-krzyżowy, Nerwy międzyżebrowe, Narząd smaku, Narząd powonienia,

Skóra

Skóra stanowią narządy: Skóra, Gruczoł sutkowy,

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..