Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie wyniosłości bocznej podeszwy stopy

Mięśnie wyniosłości bocznej podeszwy stopy

Mięsień odwodziciel palca małego

Mięsień odwodziciel palca małego to najbardziej powierzchowny i najdłuższy mięsień wyniosłości bocznej. Rozpoczyna się na wyrostku bocznym guza piętowego, na powierzchni dolnej kości piętowej i na rozcięgnie podeszwowym. Włókna kończą się na guzowatości piątej kości śródstopia oraz na podstawie bliższego paliczka palca małego. Czynność mięśnia polega na wzmacnianiu podłużnego sklepienia stopy oraz skręcania jej. Poza tym mięsień zgina i nieznacznie odwodzi palec piąty.

Mięsień zginacz krótki palca małego

Mięsień zginacz krótki palca małego to mięsień mały i okrągławy. Rozpoczyna się na podstawie piątej kości śródstopia, na więzadle podeszwowym długim oraz na pochewce ścięgna mięśnia strzałkowego długiego. Przyczep końcowy znajduje się na podstawie bliższej paliczka małego palca. Czynność mięśnia polega na zginaniu małego palca oraz na wzmacnianiu podłużnego sklepienia stopy.

Mięsień przeciwstawiasz palca małego

Mięsień przeciwstawiasz palca małego to mięsień niestały. Rozpoczyna się na więzadle podeszwowym długim oraz na pochewce ścięgna mięśnia strzałkowego długiego. Jego włókna kończą się na stronie bocznej piątek kości śródstopia. Czynność mięśnia polega na wzmocnieniu brzegu stopy.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..