Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Przepona

Przepona

Przepona to ograniczenie jamy brzusznej od klatki piersiowej. Stanowi najważniejszy mięsień oddechowy u człowieka. Ma kształt nerkowaty, płaski i szeroki. Dzieli się ją na trzy części: lędźwiową, żebrową i mostkową. Czynnością przepony jest powodowanie oddychania brzusznego oraz regulacja siły wydechowego prądu powietrza.

Część lędźwiowa przepony rozpoczyna się więzadłami łukowatymi, pośrodkowym, bocznym i przyśrodkowym oraz odnogą. Odnoga prawa rozpoczyna się na powierzchni przedniej kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Odnoga lewa przyczepia się do dwóch górnych kręgów lędźwiowych. Jej zadaniem jest ograniczenie rozworu aortowego oraz przełykowego. Część żebrowa przepony to najszersza część przepony. Rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej chrząstki od siódmego do dwunastego żebra. Część mostkowa przepony rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej wyrostka mieczykowatego.

Wszystkie trzy części przepony łączą się w środek ścięgnisty, który stanowi ich ścięgno końcowe. Między początkiem części lędźwiowej i żebrowej znajduje się trójkąt lędźwiowo-żebrowy, a miedzy częścią mostkową i żebrową - trójkąt mostkowo-żebrowy. W obrębie przepony występują otwory: rozwór aortowy, rozwór przełykowy, otwór żyły głównej oraz inne w obrębie odnóg przepony.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..