Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej podeszwy stopy

Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej podeszwy stopy

Mięsień odwodziciel palucha

Mięsień odwodziciel palucha jest położony powierzchownie na brzegu przyśrodkowym stopy. Rozpoczyna się na guzie piętowym oraz blaszce powierzchownej troczka zginaczy i na rozcięgnie podeszwowym, a także na guzowatości kości łódkowatej i powierzchni podeszwowej kości klinowatej przyśrodkowej. Włókna mięśnia przyczepiają się do trzeszczki przyśrodkowej u podstawy paliczka bliższego palucha. Czynność mięśnia wzmacnia przyśrodkową część sklepienia stopy. Dodatkowo zgina paluch i odwodzi go od drugiego palca.

Mięsień zginacz krótki palucha

Mięsień zginacz krótki palucha jest położony częściowo powierzchownie. Rozpoczyna się na powierzchniach podeszwowych trzech kości klinowatych, kości łódkowatej oraz na więzadle piętowo-sześciennym podeszwowym. Przyczep końcowy znajduje się na trzeszczkach i podstawie bliższego paliczka palucha. Czynność mięśnia polega na wzmacnianiu sklepienia stopy oraz zginaniu palucha w kierunku podeszwowym.

Mięsień przywodziciel palucha

Mięsień przywodziciel palucha ma dwie głowy. Głowa skośna rozpoczyna się na podstawach kości śródstopia od drugiej do czwartej, na kości klinowatej bocznej, kości sześciennej oraz na więzadle podeszwowym długim. Głowa poprzeczna znajduje swój początek na torebkach stawów śródstopno-paliczkowych od drugiego do pierwszego oraz na więzadłach poprzecznych głębokich śródstopia. Włókna kończą się wspólnie na trzeszczce bocznej oraz na podstawie bliższego paliczka palucha.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..