Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie otoczenia szpary powiek

Mięśnie otoczenia szpary powiek

Mięśnie otoczenia szpary powiek należą do mięśni wyrazowych głowy.

Mięsień okrężny oka

Mięsień okrężny oka to mięsień płaski, położony w powiekach i ich otoczeniu,. Składa się z części oczodołowej, powiekowej oraz łzowej. Część oczodołowa rozpoczyna się na odcinku przednim ściany przyśrodkowej oczodołu. Zatacza okrąg wokół wejścia do oczodołu i kończy się powracając na miejsce swojego początku. Część powiekowa rozpoczyna się na więzadle powiekowym przyśrodkowym i kończy na więzadle powiekowym bocznym. Część łzowa obejmuje grzebień łzowy oraz wolny brzeg powieki górnej i dolnej. Czynnością mięśnia jest pociąganie brwi w kierunku gładzizny oraz i dołowi oraz zamykanie szpary powiek. Dodatkowo mięsień rozwiera woreczek łzowy.

Mięsień marszczący brwi

Mięsień marszczący brwi jest położony obok nasady nosa. Rozpoczyna się na części nosowej kości czołowej i kończy w skórze powyżej brwi. Zadaniem mięśnia jest pociąganie skóry do wewnątrz i ku dołowi. Przy tym zostają wytworzone pionowe fałdy pomiędzy brwiami.

Mięsień podłużny

Mięsień podłużny to mięsień wydłużony w kierunku pionowym. Rozpoczyna się na kości nosowej i kończy w skórze gładzizny. Kurcząc się, pociąga skórę ku dołowi i wywołuje kilka poprzecznych fałdów u nasady nosa.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..