Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie poprzeczno-kolcowe

Mięśnie poprzeczno-kolcowe

Mięśnie poprzeczno-kolcowe to mięśnie głębokie grzbietu.

Mięsień półkolcowy

Mięsień półkolcowy przebiega bardzo stromo. Towarzyszy zwykle sześciu lub siedmiu kręgom. Nie występuje w okolicy lędźwiowej. Ogranicza się do części głowowej, szyjnej oraz piersiowej. Jego czynność polega na zginaniu kręgosłupa w odcinkach piersiowych i szyjnych oraz obracaniu go w stronę przeciwną. Mięsień w okolicy głowy zgina ją ku tyłowi.

Mięsień wielodzielny

Mięsień wielodzielny rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej kości krzyżowej, więzadłach biodrowych tylnych, grzebieniu biodrowym, powięzi piersiowo-lędźwiowej oraz wyrostkach kręgów lędźwiowych. Jego koniec znajduje się na wyrostkach kolczastych kręgów. Czynność mięśnia wielodzielnego polega na prostowaniu kręgosłupa.

Mięsnie skręcające

Mięśnie skręcające są to mięśnie krótkie. Tworzą najgłębszą warstwę układu poprzeczno-kolcowego. Rozpoczynają się na wyrostkach poprzecznych kręgów, a kończą się na wyrostkach kolczastych kręgów. Ich czynność polega na skręcaniu oraz prostowaniu kręgosłupa.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..