Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Krótkie mięśnie grzbietu

Krótkie mięśnie grzbietu

Krótkie mięśnie grzbietu należą do mięśni głębokich grzbietu.

Krótkie mięśnie grzbietu mają budowę metameryczną. Są rozpięte między dwoma sąsiednimi kręgami. Dzielą się na mięśnie międzykolcowe, mięsień krzyżowo-guziczny tylny, mięśnie międzypoprzeczne, mięsień krzyżowo-guziczny przedni, mięśnie dźwigacze żeber.

Mięśnie międzykolcowe występują na części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa. Łączą sąsiadujące ze sobą wyrostki kolczaste kręgów. Ich czynność polega na prostowaniu kręgosłupa w odpowiednich jego odcinkach.

Mięśnie międzypoprzeczne występują w odcinku szyjnym i lędźwiowych. Łączą dwa wyrostki poprzeczne kręgów. Występują jako mięsnie podwójne. Ich czynność to zginanie boczne kręgosłupa.

Mięśnie dźwigacze żeber występują w liczbie dwunasty z każdej strony. Rozpoczynają się na wyrostkach poprzecznych kręgów, a kończą na żebrach. Wbrew nazwie, nie dźwigają żeber. Ich czynność polega na prostowaniu kręgosłupa przy pochylaniu bocznym oraz na obracaniu do w przeciwną stronę.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..