Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie powierzchowne przednie przedramienia

Mięśnie powierzchowne przednie przedramienia

Mięsień nawrotny obły

Mięsień nawrotny obły jest położony powierzchownie. Posiada dwie głowy. Głowa ramienna jest przyczepiona do przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej ramienia oraz do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Głowa łokciowa rozpoczyna się na wyrostku dziobiastym kości łokciowej. Mięsień kończy się jednym ścięgnem, które znajduje się na powierzchni bocznej części środkowej kości promieniowej. Czynnością mięśnia jest nawracanie ramienia w stawach promieniowo-łokciowych/ dodatkowo mięsień zgina kość promieniową.

Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka

Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym. Znajduje się na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej oraz powięzi przedramienia. Kończy się na podstawie drugiej kości śródręcza. Jego czynność polega na nieznacznym zginaniu stawu łokciowego. Mięsień zajmuje się głównie zginaniem ręki oraz jej odwodzeniu w stronę promieniową. Dodatkowo mięsień nawraca przedramię.

Mięsień dłoniowy długi

Mięsień dłoniowy długi to mięsień wąski i wrzecionowaty. Rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym oraz powięzi przedramienia. Kończy się rozcięgnem dłoniowym, które zrasta się z troczkiem zginaczy. Czynnością mięśnia jest zginanie i nawracanie przedramienia. Jego główne działanie polega na napinaniu rozcięgna dłoniowego, zginanie stawów ręki oraz palców w stawach śródręczno-paliczkowych.

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka posiada dwie głowy. Głowa ramienna rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym oraz powięzi przedramienia. Głowa łokciowa ma swój początek na blaszce ścięgnistej łączącej się z powierzchnią przedramienia oraz na powierzchni wyrostka łokciowego i brzegu tylnym kości łokciowej. Koniec mięśnia znajduje się na kości grochowatej. Czynność polega na zginaniu i przywodzeniu ręki.

Mięsień zginacz powierzchowny palców

Mięsień zginacz powierzchowny palców znajduje się w drugiej warstwie przednich mięśni przedramienia. Posiada dwie głowy. Głowa ramienno-łokciowa rozpoczyna się na nadkłyciu przyśrodkowym kości ramiennej oraz na wyrostki dziobiastym kości łokciowej. Głowa promieniowa znajduje się na końcu bliższym kości promieniowej. Ścięgno mięśnia kończy się na brzegach środkowego paliczka. Czynnością mięśnia jest zginanie ręki i palców. Dodatkowo pomaga przywodzić palce do palca środkowego.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..