Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Układ mięśniowy

Układ mięśniowy

Mięśnie tworzą układ narządów ruchu czynnego. Ich kształt jest różnorodny. Dzieli się je na długie, szerokie i krótkie. Mięśnie są przytwierdzone do powierzchni, które są punktem ich przyczepu.

Mięsień jest przytwierdzony bezpośrednio lub za pomocą ścięgna. Kurczliwa masa, o zabarwieniu ciemnoczerwonym, która jest zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie-prążkowanych, nosi nazwę brzuśca. Wzajemny stosunek pasm mięśniowych jest różny. Wyróżnia się mięśnie płaskie, wrzecionowate, pierzaste, półpierzaste.

Włókna mięśnia poprzecznie-prążkowanego są zgrupowane w pierwotne pęczki mięśniowe. Spaja je luźna tkanka łączna - śródmięsna. Poszczególne pęczki wiąże mięsna wewnętrzna. W grubszych mięśniach występuje także mięsna zewnętrzna, która wytwarza grubsze przegrody. Całość mięśnia otacza włóknista błona - namięsna. Z zewnątrz otoczona jest najczęściej powięzią.

Do narządów pomocniczych mięśni są zaliczane: powięzie, kaletki maziowe, pochewki ścięgien, bloczki mięśni, trzeszczki.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..