Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie otoczenia nozdrzy

Mięśnie otoczenia nozdrzy

Mięśnie otoczenia nozdrzy należą do mięśni wyrazowych głowy.

Mięsień nosowy

Mięsień nosowy jest trójkątny i płaski. Położony jest na bocznej i tylnej stronie skrzydła nosa. Rozpoczyna się na łękach zębodołowych górnych kła i bocznego siekacza oraz przechodzi w rozcięgno na grzbiecie nosa chrzęstnego i kończy się na brzegu skrzydła nosa.

Mięsień obniżacz przegrody

Mięsień obniżacz przegrody znajduje się pod nosem, jest mały i płaski. Rozpoczyna się na łęku zębodołowym górnego siekacza bocznego i kończy w części błoniastej przegrody nosa oraz na tylnym brzegu skrzydła nosa. Funkcją mięśnia jest zwężanie i rozwieranie nozdrzy oraz pociąganie ruchomej części nosa do dołowi.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..