Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie tylne uda

Mięśnie tylne uda

Mięsień półścięgnisty

Mięsień półścięgnisty to mięsień wysmukły i długi. Rozpoczyna się na guzie kulszowym i kończy na kości piszczelowej. Czynność mięśnia polega na prostowaniu i przywodzeniu stawu biodrowego. W stawie kolanowym jest zginaczem oraz obracaczem do wewnątrz.

Mięsień półbłoniasty

Mięsień półbłoniasty składa się w połowie z szerokiego ścięgna. Rozpoczyna się na guzie kulszowym. Ku dołowi rozdwaja się na trzy odnogi. Jedna przyczepia się do kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej, druga przechodzi w więzadło podkolanowe skośne, a trzecia przechodzi w część powięzi goleni. Czynność mięśnia polega na prostowaniu i przywodzeniu stawu biodrowego. W stawie kolanowym jest zginaczem oraz obracaczem do wewnątrz.

Mięsień dwugłowy uda

Mięsień dwugłowy uda to mięsień długi. Jest położony po stronie bocznej powierzchni tylnej uda. Składa się z dwóch głów. Głowa długa przyczepia się do guza kulszowego, a głowa krótka rozpoczyna się na wardze bocznej kresy chropowatej. Wspólna część kończy się na głowie strzałki. Czynność mięśnia polega na działaniu na staw biodrowy i kolanowy. W stawie biodrowym jest on prostownikiem uda, przywodzi i słabo je obraca. W stawie kolanowym mięsień jest silnym zginaczem i supinatorem.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..