Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie obręczy kończyny górnej

Mięśnie obręczy kończyny górnej

Mięsień naramienny

Mięsień naramienny to najbardziej powierzchowny mięsień obręczy kończyny górnej. Jest również największy, ma kształt trójkąta. Rozpoczyna się na końcu barkowym obojczyka, na wyrostku barkowym łopatki oraz na dolnym brzegu grzebienia łopatki. Kończy się na guzowatości naramiennej kości ramiennej. Mięsień podnosi ramię w stawie ramiennym, obraca je do wewnątrz oraz przywodzi do przodu. Dodatkowo może obracać na zewnątrz i przywodzić do tyłu.

Mięsień nadgrzebieniowy

Mięsień nadgrzebieniowy jest położony w dole nadgrzebieniowym łopatki. Ma kształt trójkątny. Rozpoczyna się w dole nadgrzebieniowym oraz na powięzi nadgrzebieniowej. Kończy się na powierzchni górnej guzka większego kości ramiennej. Czynnością mięśnia jest odwodzenie ramienia oraz napinanie torebki stawowej. Dodatkowo mięsień obraca ramię na zewnątrz i zgina.

Mięsień podgrzebieniowy

Mięsień podgrzebieniowy jest o mięsień trójkątny, spłaszczony. Jego początek leży w dole podgrzebieniowym, na powięzi pokrywającej mięsień. Kończy się na powierzchni środkowej guzka większego kości ramiennej. Mięsień jest odpowiedzialny za obracanie ramienia na zewnątrz oraz odwodzenie i zginanie. Dodatkowo mięsień napina torebkę stawu ramiennego.

Mięsień obły mniejszy

Mięsień obły mniejszy biegnie wzdłuż mięśnia podgrzebieniowego. Mięsień obły jest mięśniem małym i walcowatym. Rozpoczyna się na brzegu bocznym łopatki, gdzie sięga do jej szyjki. Kończy się na dolnej powierzchni guzka większego kości ramiennej. Zadaniem mięśnia jest obracanie ramienia na zewnątrz oraz napinanie torebki stawowej.

Mięsień obły większy

Mięsień obły większy to mięsień czworokątny i gruby. Rozpoczyna się na dolnym kącie łopatki oraz przegrodzie włóknistej i kończy na grzebieniu guzka mniejszego kości ramiennej. Czynność mięśnia polega na opuszczaniu podniesionego ramienia, przywodzeniu ramienia do tyłu oraz obracaniu go do wewnątrz.

Mięsień podłopatkowy

Mięsień podłopatkowy jest mięśniem płaskim, szerokim, grubym. Ma kształt trójkąta. Rozpoczyna się na powierzchni żebrowej łopatki oraz na powięzi podłopatkowej. Kończy na guzku mniejszym kości ramiennej. Czynnością mięśnia jest obracanie ramienia do wewnątrz oraz napinanie torebki stawowej.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..