Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie boczne goleni

Mięśnie boczne goleni

Mięsień strzałkowy długi

Mięsień strzałkowy długi jest położony bardzo powierzchownie. Rozpoczyna się na kłykciu bocznym kości piszczelowej, torebce stawu piszczelowo-strzałkowego, głowie strzałki, powierzchni bocznej strzałki, przegrodzie międzymięśniowej goleni oraz powięzi goleni. Włókna mięśnia kończą się na kości klinowatej przyśrodkowej oraz na guzowatości pierwszej kości śródstopia. Czynność mięśnia polega na nawracaniu stopy.

Mięsień strzałkowy krótki

Mięsień strzałkowy krótki rozpoczyna się na powierzchni bocznej strzałki oraz przegrodach międzymięśniowych. Włókna kończą się na guzowatości kości piątej śródstopia. Działanie mięśnia polega na zginaniu stopy w kierunku podeszwowym, nawracaniu jej i odwodzeniu.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..