Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Głębokie mięśnie szyi

Głębokie mięśnie szyi

Mięśnie pochyłe

Mięśnie pochyłe są to mięśnie tworzące masę mięśniową o kształcie trójkąta. Jest ona rozpięta pomiędzy wyrostkami poprzecznymi kręgów szyjnych a dwoma górnymi żebrami. Mięśnie dzielą się na: przedni, środkowy, tylny, najmniejszy. Do czynności mięśni należy pochylanie kręgosłupa do boku oraz zginanie go do przodu. Są one pomocniczymi mięśniami wdechowymi.

Mięśnie przedkręgowe

Mięśnie przedkręgowe są położone na powierzchni przedniej kręgosłupa. Występują w liczbie trzech z każdej strony. Dzielą się na mięsień prosty przedni głowy, mięsień długi głowy oraz mięsień długi szyi. Ich funkcją jest zginanie głowy i kręgosłupa szyjnego w kierunku do przodu i w stronę boczną oraz obrót w tą samą stronę.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..