Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięsień naczaszny i mięśnie małżowiny usznej

Mięsień naczaszny i mięśnie małżowiny usznej

Mięsień naczaszny i mięśnie małżowiny usznej to mięśnie wyrazowe głowy.

Mięsień naczaszny

Mięsień naczaszny leży na sklepieniu czaszki. Dzieli się na mięsień potyliczno-czołowy oraz mięsień skroniowo-ciemieniowy, które leżą na odpowiednich kościach. Brzuśce mięśni łączy szerokie i płaskie rozcięgno - czepiec ścięgnisty. Jest to cienka i mocna błona, która jest złączona ściśle ze skórą, a bardzo luźno z okostną.

Brzuśce mięśni kurczą się zawsze równocześnie. Ich czynność polega na czynnym pociąganiu skóry głowy i czepca ścięgnistego do tyłu oraz na ustaleniu jego położenia. Dodatkowo rozcięgno naczaszne unosi brwi do góry i wytwarza na czole poprzeczne fałdy.

Mięśnie małżowiny usznej

Mięśnie małżowiny usznej dzielą się na trzy mięśnie uszne: przedni, górny i tylny. Na ogół są one zanikowe i nieczynne. Bardzo niewielu ludzi może pociągać małżowinę uszną w ich stronę. Mięśnie te przyczepiają się do małżowiny tylko jednym końcem, a drugim przechodzą w powiezie sąsiednie.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..