Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie przednie uda

Mięśnie przednie uda

Mięsień krawiecki

Mięsień krawiecki to najdłuższy mięsień uda. Owija się wokół przedniej oraz przyśrodkowej jego powierzchni. Rozpoczyna się na kolcu biodrowym przednim górnym. Przyczep końcowy znajduje się poniżej guzowatości piszczeli oraz na powięzi goleni. Mięsień zgina staw biodrowy oraz staw kolanowy. Dodatkowo odwodzi udo i nieznacznie obraca na zewnątrz. W zgiętym położeniu kolana obraca goleń do wewnątrz.

Mięsień czworogłowy uda

Mięsień czworogłowy uda jest położony na powierzchni przedniej uda. Ma on cztery głowy. Głowa przednia to mięsień prosty uda, głowa boczna - mięsień obszerny boczny, głowa pośrednia - mięsień obszerny pośredni, a głowa przyśrodkowa - mięsień obszerny przyśrodkowy.

Mięsień prosty uda rozpoczyna się na kolcu biodrowym przednim dolnym oraz panewce i torebce stawu biodrowego. Miesień obszerny boczny ma swój początek na powierzchni bocznej krętarza większego, kresie międzykrętarzowej, wardze bocznej kresy chropowatej kości udowej oraz przegrodzie międzymięśniowej bocznej uda. Mięsień obszerny przyśrodkowy rozpoczyna się na wardze przyśrodkowej kresy chropowatej oraz na ścięgnach mięśnia przywodziciela długiego i wielkiego. Mięsień obszerny pośredni ma swój początek na powierzchni przedniej i bocznej kości udowej.

Ścięgno końcowe mięśnia czworogłowego jest wspólne dla wszystkich głów i znajduje się w rzepce. Warstwę najgłębszą głowy pośredniej mięśnia czworogłowego tworzy mięsień stawowy kolana. Znajduje się na trzonie kości udowej oraz torebce stawu kolanowego.

Czynnością wszystkich składowych mięśnia jest prostowanie stawu kolanowego oraz zginanie stawu biodrowego. Poza tym mięsień napina torebkę stawu kolanowego oraz chroni ją przed wpukleniem między rzepkę a kość udową.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..