Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie środkowe dłoni

Mięśnie środkowe dłoni

Mięśnie środkowe dłoni należą do mięśni krótkich ręki.

Mięśnie glistowate

Mięsnie glistowate są to małe mięsnie. Ich liczba wynosi cztery. Są one położone między ścięgnami zginacza głębokiego palców. Czynność ich polega na zginaniu palców od drugiego do piątego w stawach śródręczno-paliczkowych. Dodatkowo prostują one palce w tych stawach.

Mięśnie międzykostne

Mięśnie międzykostne są mięśniami pierzastymi. Wypełniają przestrzenie między kośćmi śródręcza. Są położone w dwóch warstwach: dłoniowej i grzbietowej. Pierwsza z nich posiada trzy mięśnie, a druga - cztery. Mięśnie działają w stawach śródręczno-paliczkowych jako odwodziciele. W stawach tych zginają również palce i prostują je.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..