Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Głębokie mięśnie grzbietu

Głębokie mięśnie grzbietu

Mięśnie kolcowo-poprzeczne

Mięśnie płatowate to mięśnie kolcowo-poprzeczne. Mięśnie płatowate są położone w okolicy karku. Dzielą się na dwie części. Część górna to mięsień płatowaty głowy. Rozpoczyna się on na więzadle karkowym, a kończy na wyrostku sutkowatym kości skroniowej. Część dolna to mięsień płatowaty szyi. Rozpoczyna się w przedłużeniu części górnej, a kończy na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych trzech pierwszych kręgów szyjnych. Mięśnie zginają szyję i głowę ku tyłowi oraz do boku.

Miesień krzyżowo-grzbietowy

Mięsień krzyżowo-grzbietowy jest położony w bruździe, którą ograniczają wyrostki kolczaste oraz wyrostki poprzeczne kręgów oraz żebra. Mięsień rozpoczyna się w głębi mięśniowo, na powierzchni od grzebienia biodrowego, więzadeł krzyżowo-biodrowych tylnych i wyrostków kolczastych kręgów lędźwiowych i dolnych piersiowych. Cała masa mięśniowa rozdziela się ku górze na mięsień biodrowo-żebrowy oraz najdłuższy. Mięsień biodrowo-żebrowy dzieli się na mięsień lędźwi, klatki piersiowej oraz szyi. Mięsień najdłuższy jest podzielony na mięsień klatki piersiowej, szyi oraz głowy. Mięśnie działają głównie jako prostowniku tułowia. Mięśnie głowy pociągają ją ku tyłowi. Bierze także udział w ruchach oddychania.

Mięsień kolcowy

Mięsień kolcowy należy do długich mięśni grzbietu. Biegnie od wyrostków kolczastych kręgów niżej położonych do wyrostków kręgów położonych wyżej. Dzieli się na mięsień klatki piersiowej, szyi oraz głowy. Jego czynność polega na zgięciu kręgosłupa do boku oraz ku tyłowi.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..