Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie podpotyliczne

Mięśnie podpotyliczne

Mięśnie podpotyliczne dzielą się na: mięsień skośny górny głowy, mięsień prosty tylny mniejszy głowy, mięsień prosty tylny większy głowy, mięsień prosty boczny głowy, mięsień skośny dolny głowy. Mięśnie podpotyliczne nalezą do mięśni grzbietu.

Mięsień skośny górny głowy rozpoczyna się na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego, a kończy poniżej odcinka kresy karkowej dolnej.

Mięsień prosty tylny mniejszy głowy rozpoczyna się na guzku tylnym kręgu szczytowego, a kończy poniżej odcinka przyśrodkowego kresy karkowej dolnej kości potylicznej.

Mięsień prosty tylny większy głowy rozpoczyna się na wyrostku kolczastym drugiego kręgu szyjnego, a kończy się poniżej kresy karkowej dolnej.

Mięsień skośny dolny głowy rozpoczyna się na wyrostku kolczastym kręgu obrotowego, a kończy na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego.

Mięsień prosty boczny głowy rozpoczyna się na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego, a kończy na wyrostku szyjnym kości potylicznej.

Czynność mięśni podpotylicznych polega na pociąganiu głowy ku tyłowi oraz jej obracaniu.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..