Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie żucia

Mięśnie żucia

Mięśnie żucia należą do mięśni wyrazowych głowy.

Mięsień skroniowy

Mięsień skroniowy to największy i najsilniejszy mięsień żucia. Jest położony w dole skroniowym. Rozpoczyna się na kresie skroniowej dolnej, ścianie przyśrodkowej dołu skroniowego, powięzi skroniowej oraz łuku jarzmowym. Mięsień kończy się na wyrostku dziobiastym żuchwy. Czynność mięśnia to cofanie wysuniętej żuchwy oraz podnoszenie jej i obracanie na zewnątrz.

Mięsień żwacz

Mięsień żwacz składa się z dwóch części: powierzchownej i głębokiej. Cześć powierzchowna rozpoczyna się na dolnym brzegu kości jarzmowej i łuku jarzmowego i kończy na powierzchni bocznej gałęzi i kąta żuchwy. Część głęboka leży do tyłu od poprzedniej. Mięsień żwacz unosi żuchwę i obraca ją do boku.

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy jest położony do wewnątrz od gałęzi żuchwy. Rozpoczyna się w dole skrzydłowym kości klinowej, na wyrostku piramidowym kości podniebiennym oraz wyrostku podniebiennym szczęki. Włókna kończą się na powierzchni przyśrodkowej kąta żuchwy na guzowatości skrzydłowej. Zadaniem mięśnia jest unoszenie żuchwy i obracanie jej na zewnątrz.

Mięsień skrzydłowy boczny

Mięsień skrzydłowy boczny jest położony na zewnątrz od mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego. Znajduje się w dole podskroniowym. Ma dwie głowy. Głowa górna rozpoczyna się na grzebieniu podskroniowym i powierzchni podskroniowej skrzydła większego kości klinowej. Głowa dolna ma swój początek na powierzchni zewnętrznej blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego oraz powierzchni podskroniowej szczeki. Wszystkie włókna kończą się w dołku skrzydłowym wyrostka kłykciowewego żuchwy. Częściowo włókna górnej głowy przyczepiają się również do torebki stawowej i krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego. Czynnością mięśnia jest wysunięcie żuchwy do przodu oraz rozwarcie szczęk. Jednostronnie mięśnie skręcają żuchwę do wewnątrz.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..