Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie kłębu kciuka

Mięśnie kłębu kciuka

Mięśnie kłębu kciuka to mięśnie krótkie ręki.

Mięsień odwodziciel krótki kciuka to najbardziej powierzchowny mięsień kłębu kciuka. Rozpoczyna się na troczku zginaczy, na guzku kości łódeczkowatej. Kończy się na bocznym brzegu podstawy bliższego paliczka kciuka. Jego zadaniem jest odwodzenie kciuka oraz przeciwstawianie go w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Dodatkowo mięsień zgina staw śródręczno-paliczkowy oraz prostuje staw międzypaliczkowy.

Mięsień zginacz krótki kciuka posiada dwie głowy. Głowa powierzchowna przyczepia się do troczka zginaczy, a głowa głęboka do więzadeł w obrębie kości główkowatej. Włókna obu głów kończą się obejmując trzeszczkę promieniową i łokciową. Czynnością mięśnia jest odwodzenie, przywodzenie i przeciwstawianie kciuka w stawie nadgarstkowo-śródręcznym, oraz zginanie go w stawie śródręczno-paliczkowym.

Mięsień przeciwstawiasz kciuka to mięsień mały, trójkątny i spłaszczony. Rozpoczyna się na troczku zginaczy oraz guzku kości czworobocznej większej. Kończy się na brzegu promieniowym pierwszej kości śródręcza. Jego czynność polega na przeciwstawianiu i przywodzeniu kciuka.

Mięsień przywodziciel kciuka to największy mięsień kłębu palca pierwszego. Posiada dwie głowy. Głowa skośna rozpoczyna się na kości główkowatej oraz na więzadle promienistym nadgarstka, a głowa poprzeczna - na brzegu kości śródręcza. Włókna kończą się na trzeszczce łokciowej. Mięsień przywodzi kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym oraz przeciwstawia go pozostałym palcom.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..