Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie przednie goleni

Mięśnie przednie goleni

Mięsień piszczelowy przedni

Mięsień piszczelowy przedni to mięsień trójgraniasty, duży. Rozpoczyna się na kłykciu bocznym oraz na powierzchni bocznej kości piszczelowej, na błonie międzykostnej oraz na powięzi goleni. Włókna kończą się na powierzchni podeszwowej kości klinowatej przyśrodkowej oraz na podstawie pierwszej kości śródstopia. Czynność mięśnia polega na silnym zgięciu grzbietowym stopy.

Mięsień prostownik długi palców

Mięsień prostownik długi palców rozpoczyna się na kłykciu bocznym kości piszczelowej, na głowie i brzegu przednim strzałki, na przegrodzie międzymięśniowej goleni, na błonie międzykostnej oraz na powierzchni wewnętrznej powięzi goleni. Włókna przechodzą w rozcięgna grzbietowe od drugiego do piątego palca. Mięsień jest silnym zginaczem grzbietowym stopy.

Mięsień strzałkowy trzeci

Mięsień strzałkowy trzeci jest odczepioną częścią boczną prostownika długiego palców. Kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy piątej kości śródstopia. Jego czynność polega na nawracaniu i odwodzeniu stopy.

Mięsień prostownik długi palucha

Mięsień prostownik długi palucha położony jest w głębi goleni. Rozpoczyna się na środkowej części powierzchni przyśrodkowej strzałki oraz na błonie międzykostnej. Przyczep końcowy znajduje się na powierzchni grzbietowej podstawy dalszego paliczka palucha. Mięsień jest silnym prostownikiem palucha. Może też nawracać lub odwracać stopę.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..