Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej

Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej

Mięsień piersiowy większy

Mięsień piersiowy większy to najbardziej powierzchowny mięsień. Jest kształtu trójkątnego i jest położony w części przedniej klatki piersiowej. Jego przyczep rozpoczyna się trzema częściami. Jest podzielony na część obojczykową, mostkowo-żebrową oraz brzuszną. Części te przyczepiają się do narządów zgodnie z ich nazwami. Mięsień kończy się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Czynność wszystkich części pociąga łopatkę do przodu, przyciąga ramię przyśrodkowo oraz opuszcza podniesione ramię i obraca do wewnątrz. Mięsień piersiowy większy jest również mięśniem pomocniczym podczas wdechu.

Mięsień piersiowy mniejszy

Mięsień piersiowy mniejszy rozpoczyna się na powierzchni zewnętrznej końców przednich od drugiego do piątego żebra. Koniec przyczepu znajduje się na wyrostku kruczym łopatki. Mięsień ma kształt wydłużonego trójkąta. Jego czynność polega na obniżaniu obręczy kończyny górnej oraz obracaniu łopatki, obniżaniu panewki stawowej. Dodatkowo działa jako mięsień wdechowy.

Mięsień podobojczykowy

Mięsień podobojczykowy rozpięty jest między pierwszym żebrem a obojczykiem. Jego czynność polega na pociąganiu obojczyka ku dołowi i do przodu. Dodatkowo mięsień hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowym oraz powiększa światło żyły podobojczykowej w trakcie podnoszenia ramienia.

Mięsień zębaty przedni

Mięsień zębaty przedni to mięsień płaski. Rozpoczyna się na zewnętrznej powierzchni dziewięciu górnych żeber i kończy na brzegu przyśrodkowym łopatki. Anatomicznie dzieli się na część górną, środkową i dolną. Czynność mięśnia polega na pociąganiu do przodu stawu ramiennego, obracaniu łopatki oraz podnoszeniu ramienia ponad poziom.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..