Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie głębokie tylne przedramienia

Mięśnie głębokie tylne przedramienia

Mięsień odwodziciel długi kciuka

Mięsień odwodziciel długi kciuka to największy mięsień warstwy głębokiej grupy tylnej mięśni przedramienia. Rozpoczyna się na powierzchni tylnej kości łokciowej i kości promieniowej oraz na błonie międzykostnej. Kończy się na podstawie pierwszej kości śródręcza, na kości czworobocznej większej, ścięgnie prostownika krótkiego kciuka i przechodzi w brzusiec odwodziciela krótkiego kciuka. Czynność mięśnia polega na odwodzeniu ręki w stronę promieniową oraz zginaniu jej w stronę łokciową. Dodatkowo odwodzi i odprowadza kciuk.

Mięsień prostownik krótki kciuka

Mięsień prostownik krótki kciuka rozpoczyna się na błonie międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej. Jego przyczep końcowy znajduje się na podstawie bliższego paliczka kciuka. Zadaniem mięśnia jest prostowanie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym. Dodatkowo odwodzi on kciuk i rękę.

Mięsień prostownik długi kciuka

Mięsień prostownik długi kciuka jest mięśniem długim. Rozpoczyna się na środkowej części powierzchni tylnej kości łokciowej oraz na błonie międzykostnej. Kończy się na podstawie dalszego paliczka kciuka. Prostownik jest słabym prostownikiem ręki, ale mocniejszym kciuka we wszystkich jego stawach.

Mięsień prostownik wskaziciela

Mięsień prostownik wskaziciela jest to mięsień wysmukły i wydłużony. Rozpoczyna się na tylnej powierzchni kości łokciowej i na błonie międzykostnej. Przyczep końcowy znajduje się w rozciągle grzbietowym wskaziciela. Czynność mięśnia to prostowanie palca wskaziciela oraz prostowanie ręki i odwodzenie jej w stronę promieniową.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..