Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie podgnykowe

Mięśnie podgnykowe

Mięśnie podgnykowe to mięśnie środkowe szyi.

Mięsień mostkowo-gnykowy rozpoczyna się na powierzchni tylnej rękojeści mostka, stawu mostkowo-obojczykowego oraz obojczyka. Włókna kończą się na trzonie kości gnykowej.

Mięsień łopatkowo-gnykowy rozpoczyna się na części bocznej górnego brzegu łopatki oraz na więzadle poprzecznym łopatki i kończy się na trzonie kości gnykowej.

Mięsień mostkowo-tarczowy rozpoczyna się na powierzchni tylnej rękojeści mostka i chrząstki pierwszego żebra i kończy na kresie skośnej chrząstki tarczowatej.

Mięsień tarczowo-gnykowy rozpoczyna się na kresie skośnej chrząstki tarczowatej i przyczepia się do tronu i rogów większych kości gnykowej.

Czynność mięśni podgnykowych polega na ustalaniu kości gnykowej. Dodatkowo mogą one unosić chrząstkę tarczowatą wraz z krtanią podczas łykania. Napinają blaszkę przedtchawiczą powięzi szyi oraz obniżają kość gnykową i chrząstkę tarczowatą.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..