Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie kłębu palca małego

Mięśnie kłębu palca małego

Mięśnie kłębu palca małego to mięśnie krótkie ręki.

Mięsień dłoniowy krótki rozpoczyna się na brzegu łokciowym rozcięgna dłoniowego i na troczku zginaczy. Jego włókna kończą się w skórze na brzegu łokciowym ręki. Czynność mięśnia polega na wywoływaniu zmarszczek na brzegu łokciowym dłoni.

Mięsień odwodziciel palca małego jest on największym mięśniem kłębu palca małego. Rozpoczyna się na kości grochowatej oraz na więzadle grochowato-haczykowym i na troczku zginaczy. Włókna końcowe znajdują się na podstawie paliczka bliższego palca małego. Czynnością mięśnia jest odwodzenie palca piątego w stawie śródręczno-paliczkowym oraz prostowanie go w stawach międzypaliczkowych.

Mięsień zginacz krótki palca małego położony jest powierzchownie. Rozpoczyna się na troczku zginaczy i na haczyku kości haczykowatej. Włókna końcowe znajdują się na powierzchni dłoniowej podstawy bliższego paliczka palca małego. Funkcją mięśnia jest zginanie palca piątego w stawie śródręczno-paliczkowym.

Mięsień przeciwstawiasz palca małego to najgłębiej położony mięsień w kłębiku. Rozpoczyna się na haczyku kości haczykowatej oraz na troczku zginaczy. Włókna kończą się na brzegu połowy piątej kości śródręcza. Mięsień tylko nieznacznie wyprowadza palec mały z płaszczyzny pozostałych palców.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..