Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie boczne przedramienia

Mięśnie boczne przedramienia

Mięsień ramienno-promieniowy

Mięsień ramienno-promieniowy to najsilniejszy i najbardziej powierzchowny mięsień grupy bocznej. Rozpoczyna się ba brzegu bocznym kości ramiennej oraz na przegrodzie międzymięśniowej bocznej ramienia. Kończy się powyżej wyrostka rylcowatego. Mięsień jest silnym zginaczem stawu łokciowego. Dodatkowo nawraca i odwraca przedramię w zależności od jego położenia.

Mięsień prostownik promieniowe długi nadgarstka

Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka położony jest pod mięśniem ramienno promieniowym. Jego przyczep początkowy znajduje się na przegrodzie międzymięśniowej bocznej ramienia oraz nadkłykciu bocznym kości ramiennej. Włókna kończą się na powierzchni grzbietowej podstawy kości drugiej śródręcza. Czynność mięśnia polega na zginaniu przedramienia w stawie łokciowym oraz nawracaniu jego. Dodatkowo zgina rękę w kierunku grzbietowym i odwodzi ją.

Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej oraz na powięzi przedramienia. Kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy trzeciej kości śródręcza. Jego działanie polega na odwodzeniu i prostowaniu nadgarstka.

Mięsień odwracasz

Mięsień odwracasz jest położony głęboko na powierzchni stawu ramienno-promieniowego. Rozpoczyna się na grzebieniu mięśnia odwracacza kości łokciowej, na więzadle pierścieniowatym stawu promienno-łokciowego bliższego, na więzadle pobocznym promieniowym oraz na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. Włókna kończą się powyżej guzowatości kości promieniowej. Czynność mięśnia polega na odwracaniu przedramienia i ręki.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..