Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięsień czworoboczny

Mięsień czworoboczny

Mięsień czworoboczny lędźwi należy do tylnych mięśni brzucha. Mięsień czworoboczny lędźwi to mięsień położony po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Jego warstwa przednia rozpoczyna się na wyrostkach żebrowych piątego do drugiego kręgu lędźwiowego i kończy się na dolnym brzegu dwunastego zebra oraz trzonie dwunastego kręgu piersiowego.

Warstwa tylna mięśnia czworobocznego przyczepia się do wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego oraz więzadła biodrowo-lędźwiowego i kończy na wyrostkach żebrowych czwartego - pierwszego kręgu lędźwiowego oraz na brzegu dwunastego żebra. Czynnością mięśnia jest zginanie tułowia do boku.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..