Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie głębokie tylne goleni

Mięśnie głębokie tylne goleni

Mięsień podkolanowy

Mięsień podkolanowy to mięsień trójkątny, krótki i spłaszczony. Przyczep początkowy znajduje się w bruździe podkolanowej między nadkłykciem bocznym kości udowej i chrząstką stawową oraz na ścianie tylnej stawu kolanowego. Przyczep końcowy to powierzchnia tylna kości piszczelowej. Czynność mięśnia polega na zginaniu stawu kolanowego. Przy zgiętym kolanie obraca goleń do wewnątrz.

Mięsień zginacz długi palców

Mięsień zginacz długi palców jest położony najbardziej przyśrodkowo z głębokich mięśni goleni. Rozpoczyna się na tylnej powierzchni kości piszczelowej, na blaszce głębokiej powięzi goleniu oraz na łuku ścięgnistym. W dolnej części goleni mięsień przechodzi w ścięgno, które przyczepiają się do policzków dalszych od drugiego do piątego palca. Czynność Miśnia polega na zginaniu palców. Powoduje również zgięcie podeszwowe stopy, odwracanie i przywodzenie. Zbliża piętę do goleni przy podnoszeniu ciała na palce.

Mięsień piszczelowy tylny

Mięsień piszczelowy tylny jest położony między zginaczami palców. Rozpoczyna się na powierzchni tylnej błony międzykostnej oraz przylegających do niej częściach kości piszczelowej i kości strzałkowej. Włókna kończą się na głowie guzowatości kości łódkowatej oraz kości klinowatej przyśrodkowej. Dodatkowo mięsień wysyła włókna do kości śródstopia drugiej, trzeciej i czwartej oraz do kości sześciennej. Czynność mięśnia polega na odwracaniu i przywodzeniu stopy. Jest on podporą poprzecznego sklepienia stopy.

Mięsień zginacz długi palucha

Mięsień zginacz długi palucha to mięsień położony najbardziej bocznie ze wszystkich mięśni warstwy głębokiej mięśni goleni. Rozpoczyna się na powierzchni tylnej strzałki oraz przegrodzie międzymięśniowej tylnej goleni u na blaszce głębokiej powięzi goleni. Kończy się na podstawie dalszego paliczka palucha. Czynność mięśnia polega na zgięciu podeszwowym stopy, odwracaniu i przywodzeniu jej. Zginacz zgina nie tylko paluch, ale i pozostałe palce.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..