Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie kolcowo-ramienne

Mięśnie kolcowo-ramienne

Mięśnie kolcowo-ramienne to mięśnie powierzchowne mięśnie grzbietu.

Mięsień czworoboczny

Mięsień czworoboczny to mięsień szeroki i płaski. Jego przyczep początkowy rozpoczyna się na przyśrodkowej części kresy karkowej górnej i guzowatości potylicznej zewnętrznej kości potylicznej. Biegnie poprzez więzadło karkowe oraz na wyrostkach kolczastych siódmego kręgu szyjnego oraz wszystkich kręgów piersiowych. Przyczep końcowy znajduje się na końcu barkowym obojczyka. Część górna mięśnia dźwiga staw ramienny ku górze oraz zgina głowę ku tyłowi. Część środkowa zbliża łopatkę do kręgosłupa, a część dolna opuszcza staw ramienny.

Mięsień najszerszy grzbietu

Mięsień najszerszy grzbietu jest położony w okolicy grzbietu oraz klatki piersiowej. Jest płaski oraz cienki. Ma największą powierzchnię ze wszystkich mięśni. Przyczep początkowy znajduje się na wyrostkach kolczastych dolnych kręgów piersiowych. Później przechodzi na tylną część wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego, przybiera trzy pasma włókien odchodzące od ostatnich żeber oraz rozpoczyna się również na dolnym kącie łopatki. Jego włókna biegną zbieżnie w kierunku dołu pachowego oraz grzebienia kości ramiennej. Czynność mięśnia polega na opuszczaniu ramienia, przywodzeniu je do tyłu i obracaniu do wewnątrz. Jest także pomocniczym mięśniem wdechowym oraz mięśniem kaszlu.

Mięsień równoległoboczny

Mięsień równoległoboczny ma kształt czworokąta. Przyczep początkowy znajduje się w dolnym odcinku więzadła karkowego oraz na wyrostkach kolczastych ostatnich dwóch kręgów szyjnych, więzadle nadkolcowym oraz wyrostków kolczastych czterech górnych kręgów piersiowych. Przyczep końcowy znajduje się na łopatce. Czynność mięśnia polega na pociąganiu łopatki przyśrodkowo i ku górze.

Dźwigacz łopatki

Dźwigacz łopatki jest położony na bocznej powierzchni szyi. Rozpoczyna się na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych czterech pierwszych kręgów szyjnych, a kończy na brzegu łopatki. Współpracując z mięśniem czworobocznym, dźwigacz łopatki pociąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo. Dodatkowo zgina kręgosłup szyjny ku bokowi lub ku tyłowi.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..