Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Boczne i przednie mięśnie brzucha

Boczne i przednie mięśnie brzucha

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha to mięsień czworokątny, płaski. Rozpoczyna się na powierzchni zewnętrznej piątego do dwunastego żebra. Największa część mięśnia przechodzi przyśrodkowo w rozcięgno, a sąsiednie dolne pęczki w więzadło pachwinowe. Włókna rozpoczynające się najbardziej z tyłu kończą się na wardze zewnętrznej grzebienia biodrowego. Mięsień zgina kręgosłup i klatkę piersiową w stronę boczną i obraca tułów w stronę przeciwległą.

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha jest mięśniem z przodu znacznie dłuższym niż z tyłu. Rozpoczyna się na powięzi piersiowo-lędźwiowej, kresie pośredniej grzebienia biodrowego oraz na bocznych częściach więzadła pachwinowego. Przyczep końcowy znajduje się na brzegach od dziesiątego do dwunastego zebra. Włókna przechodzą również w płaskie rozcięgno i kończą się w kresie łukowatej. Czynność mięśnia polega na zginaniu tułowia do przodu oraz pociąganiu klatki piersiowej ku dołowi (wydech). Dodatkowo skurcz mięśnia obraca tułów w tą samą stronę i cofa staw ramienny tej strony.

Mięsień poprzeczny brzucha

Mięsień poprzeczny brzucha jest położony pod mięśniem skośnym wewnętrznym. Jego przyczep początkowy znajduje się na powierzchni wewnętrznej siódmej do dwunastej chrząstki żebrowej, powięzi piersiowo-lędźwiowej, wardze wewnętrznej grzebienia biodrowego, więzadle pachwinowej. Wszystkie włókna kończą się w kresie półksiężycowatej. Czynność mięśnia polega na pomocy przy wydechu oraz w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.

Mięsień prosty brzucha

Mięsień prosty brzucha jest położony symetrycznie po obu stronach linii pośrodkowej ciała. Rozpoczyna się Pd powierzchni przedniej piątej-siódmej chrząstki żebrowej i wyrostka mieczykowatego. Koniec włókien znajduje się na powierzchni przedniej spojenia łonowego. Mięsień wytwarza liczne smugi ścięgniste, których liczba i stopień rozwoju są bardzo zmienne. Czynność mięśnia prostego brzucha polega na zginaniu tułowia do przodu.

Mięsień piramidony

Mięsień piramidony jest mięśniem bardzo małym, płaskim. Przyczepia się na ramieniu górnym kości łonowej oraz na spojeniu łonowym. Włókna kończą się w kresie białej. Czynnością mięśnia jest napinanie kresy białej oraz wytwarzanie bruzdy pośrodkowej.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..