Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie wyniosłości pośredniej podeszwy stopy

Mięśnie wyniosłości pośredniej podeszwy stopy

Mięsień zginacz krótki palców

Mięsień zginacz krótki palców to mięsień podłużny, gruby i położony powierzchownie. Rozpoczyna się na powierzchni dolnej guza piętowego oraz na rozcięgnie podeszwowym. Biegnie aż do środkowego paliczka palców od drugiego do piątego. Czynnością mięśnia jest wzmocnienie strzałkowego sklepienia stopy oraz na zginaniu wymienionych palców.

Mięsień czworoboczny podeszwy

Mięsień czworoboczny podeszwy jest zginaczem dodatkowym stopy. Rozpoczyna się na dolnej i przyśrodkowej powierzchni kości piętowej i kończy na brzegu bocznym ścięgna zginacza długiego palców. Czynność mięśnia polega na wzmocnieniu sklepienia stopy. Dodatkowo mięsień reguluje kierunek pociągania ścięgien zginacza długiego palców.

Mięśnie glistowate

Mięśnie glistowate są bardzo małe i wrzecionowate. Występują w liczbie czterech. Są położone między ścięgnami zginacza długiego palców. Ich czynność polega na zginaniu policzków bliższych od drugiego do piątego palca w kierunku podeszwowym oraz na przywodzeniu ich do palucha.

Mięśnie międzykostne

Mięśnie międzykostne to krótkie i pierzaste mięśnie. Wypełniają przestrzenie między kośćmi śródstopia. Ułożone są w dwie warstwy, podeszwową i grzbietową. Pierwsza składa się z trzech mięśni, a druga z czterech. Ich czynność polega na zginaniu policzków bliższych w kierunku podeszwowym oraz przywodzeniu palców do od orientacyjnej biegnącej przez drugi palec. Dodatkowo mięśnie odwodzą palce od tej osi.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..