Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie brzuszne obręczy kończyny dolnej

Mięśnie brzuszne obręczy kończyny dolnej

Mięsień zasłaniasz wewnętrzny

Mięsień zasłaniasz wewnętrzny to mięsień spłaszczony, trójkątny. Rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej oraz na kości miedniczej. Włókna końcowe przyczepiają się do dołu krętarzowego kości udowej. Czynność mięśnia polega na obrocie uda na zewnątrz, przywodzeniu do i prostowaniu. Wspiera również dźwigacz odbytu podczas oddawania stolca.

Mięśnie bliźniacze górny i dolny

Mięśnie bliźniacze górny i dolny są to mięśnie małe i spłaszczone. Mięsień górny rozpoczyna się na kolcu kulszowym, a dolny - na górnym brzegu guza kulszowego. Oba mięśnie biegną równolegle i kończą się w dole krętarzowym kości udowej i w ścięgnie zasłaniacza wewnętrznego. Mięśnie bliźniacze wzmagają działanie mięśnia zasłaniacza wewnętrznego.

Mięsień czworoboczny uda

Mięsień czworoboczny uda ma kształt czworokątny. Rozpoczyna się na brzegu bocznym guza kulszowego. Kończy się w grzebieniu międzykrętarzowym kości udowej. Czynność mięśnia polega na obracaniu uda na zewnątrz, przywodzeniu go i prostowaniu.

Mięsień zasłaniasz zewnętrzny

Mięsień zasłaniasz zewnętrzny to mięsień wachlarzowaty, silnie spłaszczony. Jego przyczep początkowy znajduje się na powierzchni zewnętrznej błony zasłonowej oraz na brzegu otworu zasłonowego. Włókna kończą się w dole krętarzowym kości udowej. Czynnością mięśnia jest obracanie uda na zewnątrz, przywodzenie go oraz prostowanie. Mięsień podtrzymuje głowę kości udowej podczas stania.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..