Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie otoczenia szpary ust

Mięśnie otoczenia szpary ust

Mięśnie otoczenia szpary ust należą do mięśni wyrazowych głowy.

Mięsień obniżacz wargi dolnej rozpoczyna się na brzegu dolnym żuchwy i kończy w skórze wargi dolnej. Jest położony nieco poniżej szpary ust, jest płaski i czworokątny. Jego czynność polega na obniżaniu, pogrubianiu, uwypuklaniu wargi dolnej.

Mięsień bródkowy rozpoczyna się na łękach zębodołowych dolnych siekaczy i kła. Włókna kończą się w skórze bródki. Jest to mięsień bardzo mały i krótki. Ma kształt stożka. Jego czynność polega na uwypukleniu bródki i wargi dolnej oraz pogłębianiu bruzdy bródkowo-wargowej.

Mięsień obniżacz kąta ust to mięsień trójkątny i płaski. Jest położony pomiędzy żuchwą a kątem ust. Rozpoczyna się na brzegu żuchwy od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego. Kończy się w węźle mięśniowym kąta ust. Jego czynność polega na pociąganiu kąta ust ku dołowi oraz wyprostowywaniu bruzdy nosowo-wargowej.

Mięsień śmiechowy jest to mięsień bardzo zmienny. Najczęściej rozpoczyna się na powięzi przyuszniczej i żwaczowej i kończy w węźle mięśniowym kąta ust. Jego czynność powoduje w skórze policzka dołek śmiechowy.

Mięsień jarzmowy większy to najsilniejszy mięsień wyrazowy. Rozpoczyna się na powierzchni policzkowej kości jarzmowej i kończy w węźle mięśniowym kąta ust. Jest on właściwym mięśniem śmiechu. Pociąga kąt ust ku górze i pocznie odsłaniając żeby górne. Nadaje esowaty kształt bruździe nosowo-wargowej.

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa leży ku bokowi od nosa. Rozpoczyna się na wyrostku czołowym szczęki i kończy się w skórze wargi górnej oraz bruzdy nosowo-wargowej, skrzydła nosa oraz tylnego obwodu nozdrzy. Mięsień unosi skrzydło nosa i rozwiera nozdrza. Dodatkowo unosi wargę górną.

Mięsień dźwigacz wargi górnej rozpoczyna się na brzegu podoczodołowym powyżej otworu podoczodołowego i kończy się w skórze bruzdy nosowo-wargowej. Więzień unosi wargę górną oraz sprawia, ze bruzda nosowo-wargowa przybiera kształt linii wypukłej ku stronie bocznej, a siekacze górne są odsłonięte.

Mięsień jarzmowy mniejszy rozpoczyna się na powierzchni policzkowej kości jarzmowej i kończy w skórze bruzdy nosowo-wargowej. Jego czynność polega na pociąganiu wargi górnej ku górze i do boku oraz pogłębianiu bruzdy nosowo-wargowej.

Mięsień dźwigacz kata ust rozpoczyna się w dole nadkłowym poniżej otworu podoczodołowego. Kończy w skórze i błonie śluzowej kąta ust. Czynność mięśnia polega na unoszeniu kata ust ku górze i przyśrodkowo.

Mięsień policzkowy to płaski mięsień, który jest rozpięty między szczęką a żuchwą. Rozpoczyna się wzdłuż wyrostka zębodołowego szczęki, wzdłuż szwu skrzydłowo-żuchwowego, wzdłuż grzebienia policzkowego. Kończy się w kącie ust, wardze górnej i dolnej. Jest mięśniem trębaczy. Jego zadaniem jest wydmuchiwanie powietrza skupionego w przedsionku jamy ustnej.

Mięsień okrężny ust układa się dookoła szpary ust. Dodatkowo stanowi podłoże wargo. Rozpoczyna się w węźle mięśniowym kąta ust i kończy w skórze i błonie śluzowej warg. Czynnością mięśnia jest zwieranie szpary warg. Bierze udział w ruchach podczas jedzenia i picia. Nadaje wargom ich charakterystyczny kształt.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..