Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie głębokie przednie przedramienia

Mięśnie głębokie przednie przedramienia

Mięsień zginacz głęboki palców

Mięsień zginacz głęboki palców jest to mięsień szeroki. Swój początek ma na przedniej i przyśrodkowej powierzchni trzonu kości łokciowej oraz na błonie międzykostnej przedramienia. Kończy się na podstawie paliczka dalszego. Jest on zginaczem stawów od drugiego do piątego palca. Dodatkowo jest przywodzicielem ręki. Mięsień zbliża do siebie rozstawione palce.

Mięsień zginacz długi kciuka

Mięsień zginacz długi kciuka rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej oraz na błonie międzykostnej przedramienia. Kończy się na podstawie dalszego paliczka kciuka. Mięsień jest zginaczem ręki i kciuka. Jego czynność polega również na odwodzeniu ręki.

Mięsień nawrotny czworoboczny

Mięsień nawrotny czworoboczny to mięsień spłaszczony, kształtu czworokąta. Rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości łokciowej i kończy się na powierzchni przedniej i bocznej kości promieniowej. Czynność mięśnia polega na nawracaniu przedramienia.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..