Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Głębokie mięśnie klatki piersiowej

Głębokie mięśnie klatki piersiowej

Mięśnie międzyżebrowe

Mięśnie międzyżebrowe są płaskie i krótkie. Są położone w przestrzeniach międzyżebrowych w dwóch warstwach: zewnętrznej i wewnętrznej. Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne znajdują się w przestrzeniach między guzkami żeber a ich końcami, rozpoczynają się na dolnym brzegu wyżej leżącego żebra, a kończą na brzegu górnym niżej leżącego zebra.

Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne są położone w przestrzeniach począwszy od okolicy kątów żeber aż do mostka. Często wyróżnia się bardzo zmienne mięśnie podżebrowe, które rozpoczynają się na powierzchni wewnętrznej dolnych żeber i kończą się na brzegu górnym następnych. Są to mięśnie szczątkowe. Czynność mięśni międzyżebrowych zewnętrznych polega na unoszeniu żeber oraz na pomaganiu przy wdechu. Funkcją mięśni międzyżebrowych wewnętrznych jest pomoc przy wydechu.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej znajduje się do tyłu od mostka. Jest on bardzo cienki i ma kształt trójkąta. Rozpoczyna się na wyrostku mieczykowatym i trzonie mostka, a kończy na granicy chrzęstno-kostnej od drugiego do szóstego żebra. Ich czynność polega na zmianie przyczepu chrząstki żebrowej w stosunku do mostka. Pełnią one funkcję wydechową.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..