Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Tylne mięśnie ramienia

Tylne mięśnie ramienia

Mięsień trójgłowy ramienia

Mięsień trójgłowy ramienia zajmuje powierzchnię tylną ramienia. Ma on trzy głowy, które łączą się w jedno wspólne ścięgno. Głowa długa ma swój początek na guzku podpanewkowym łopatki. Głowa boczna rozpoczyna się na powierzchni tylnej kości ramiennej powyżej bruzdy nerwu promieniowego. Głowa przyśrodkowa znajduje się również na powierzchni tylnej kości ramiennej, ale sięga od bruzdy nerwu promieniowego do torebki stawu łokciowego. Włókna kończą się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej.

Mięsień trójgłowy ramienia jest prostownikiem ramienia oraz jego przywodzicielem. Dodatkowo prostuje ramię w stawie łokciowym. W otoczeniu mięśnia znajduje się kaletka podskórna wyrostka łokciowego.

Mięsień łokciowy

Mięsień łokciowy jest mięśniem małym, trójkątnym. Znajduje się w tylnej okolicy łokcia. Swój początek ma na nadkłykciu bocznym kości ramiennej oraz więzadle pobocznym promieniowym. Kończy się na powierzchni tylnej trzony kości łokciowej. Czynność mięśnia polega na prostowaniu stawu łokciowego oraz pociąganiu torebki stawowej.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..