Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Mięśnie powierzchowne tylne przedramienia

Mięśnie powierzchowne tylne przedramienia

Mięsień prostownik palców

Mięsień prostownik palców rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, na więzadle pobocznym promieniowym, na więzadle pierścieniowatym i na powięzi przedramienia. Włókna kończą się na podstawach dalszych palców. Prostownik prostuje palce w stawach śródręczno-paliczkowych. Jest on także odwodzicielem palców. Czynność jego polega również na prostowaniu ręki.

Mięsień prostownik palca małego

Mięsień prostownik palca małego jest to mięsień wrzecionowaty, smukły. Rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, na więzadle pobocznym promieniowym, na więzadle pierścieniowatym i na powięzi przedramienia. Włókna podążają do palca piątego, gdzie przechodzą w rozcięgno grzbietowe. Czynnością mięśnia jest prostowanie i przywodzenie palca piątego.

Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka to mięsień wydłużony, wrzecionowaty. Rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, na więzadle pobocznym promieniowym stawu łokciowego, na powięzi przedramienia i na powierzchni tylnej kości łokciowej. Kończy się na podstawie piątej kości śródręcza. Czynność mięśnia polega na prostowaniu ręki oraz odwodzeniu jej w stronę łokciową. Gdy kciuk jest ustalony, mięsień odwodzi od niego rękę.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..