Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Przednie mięśnie ramienia

Przednie mięśnie ramienia

Mięsień kruczo-ramienny

Mięsień kruczo-ramienny to najmniejszy mięsień okolicy ramienia. Rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki i kończy na powierzchni przyśrodkowej kości ramiennej. Jego czynność polega na podnoszeniu i przywodzeniu ramienia oraz obracaniu go do wewnątrz lub na zewnątrz.

Mięsień dwugłowy ramienia

Mięsień dwugłowy ramienia to mięsień gruby i wrzecionowaty. Posiada dwie głowy. Głowa długa ma swój początek na guzku nadpanewkowym łopatki i na obrąbku stawowym. Głowa krótka przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki. Obie głowy łączą się i wytwarzają jeden wspólny brzusiec, który przechodzi w rozcięgno. Mięsień kończy się na guzowatości kości promieniowej. Działanie głowy długiej na staw ramienny polega na podnoszeniu ramienia do przodu i obracaniu go do wewnątrz. Głowa krótka przywodzi ramię. W stawie łokciowym mięsień dwugłowy ramienia jest zginaczem, odwraca przedramię i rękę.

Mięsień ramienny

Mięsień ramienne jest położone na dolnej powierzchni kości ramiennej. Przyczepia się na przegrodach międzymięśniowym i na przedniej powierzchni kości ramiennej. Włókna kończą się na guzowatości kości łokciowej. Czynnością mięśnia jest zginanie przedramienia oraz zabezpieczanie torebki stawu łokciowego przed wpukleniem.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..