Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Splot szyjny

Splot szyjny

Splot szyjny to splot nerwowy, który powstaje z gałęzi brzusznych czterech górnych nerwów szyjnych. Leży pod głębokimi mięśniami szyi. Oddaje gałęzie skórne oraz gałęzie mięśniowe. Gałęzie skórne wychodzą spod mięśnia mostkowo-obojczykowego.

Rozchodząc się wachlarzowato rozgałęziają się na: nerw potyliczny mniejszy, nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi, nerwy nadobojczykowe. Gałęzie zaopatrują skórę bocznej strony potylicy, małżowinę uszną, skórę przedniej strony szyi, skórę okolicy naramiennej oraz dwóch pierwszych przestrzeni międzyżebrowych. Gałęzie mięśniowe dzielą się na gałęzie krótkie oraz długie. Gałęzie krótkie zaopatrują głębokie mięsnie szyi. Gałęzie długie zaopatrują mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień czworoboczny.

Dużą gałęzią jest pętla szyjna, która unerwia mięśnie podgnykowe. Ostatnią gałęzią jest nerw przeponowy zaopatrujący ruchowo przeponę, a czuciowo opłucną przeponową ródpiersiową, osklepek opłucnej, osierdzie oraz otrzewną dolnej powierzchni przepony, trzustki i wątroby.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..