Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Międzymózgowie

Międzymózgowie

Międzymózgowie to część ośrodkowego układu nerwowego, do którego należą: podwzgórze, niskowzgórze, wzgórze i nadwzgórze.

Na powierzchni brzusznej mózgowia znajduje się podwzgórze. W jego części tylnej uwypuklają się ciała suteczkowate. Bardziej od przodu znajduje się guz popielaty, z którego wyrasta wąski lejek. Lejek stanowi połączenie guza z przysadką. Przed guzem leży skrzyżowanie wzrokowe, z którym łączą się od przodu nerwy wzrokowe, a od tyłu pasma wzrokowe. Bocznie od podwzgórza znajduje się niskowzgórze.

Wzgórze to największe skupisko istoty szarej międzymózgowia. Jest przykryte przez półkola mózgu. Powierzchnia grzbietowa wzgórza przechodzi ku tyłowi w poduszkę. Poniżej niej znajdują się ciała kolankowate przyśrodkowe i boczne. We wzgórzu można wyodrębnić ponad sto jąder.

Nadwzgórze tworzą: jądra uzdeczki, trójkąt uzdeczki, szyszynka, prążek rdzenny wzgórza, spoidło uzdeczek, spoidło tylne.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..