Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Splot ramienny

Splot ramienny

Splot ramienny jest utworzony z gałęzi przednich od piątego do ósmego nerwu szyjnego oraz z pierwszego piersiowego. Stanową one pięć korzeni splotu. W dole nadobojczykowym korzenie splotu łączą się w trzy pnie: górny, środkowy i dolny, z których w jamie pachowej powstają trzy pęczki. W związku z jego położeniem odróżnia się część nadobojczykową i podobojczykową. Z nich odchodzą nerwy krótkie, które zaopatrują mięśnie obręczy kończyny górnej, szyi i tułowia. Z części podobojczykowej wytwarzają się nerwy długie unerwiające kończynę górną.

Do gałęzi krótkich splotu ramiennego należą: nerw grzbietowy łopatki, nerw piersiowy długi, nerwy piersiowe przyśrodkowy i boczny, nerw podobojczykowy, nerw nadłopatkowy, nerwy podłopatkowe, nerw piersiowo-grzbietowy, nerw pachowy.

Nerwy długie splotu ramiennego to: nerw mięśniowo-skórny, nerw pośrodkowy, nerw łokciowy, nerw skórny przyśrodkowy ramienia, nerw skórny przyśrodkowy przedramienia.

Nerw mięśniowo-skórny powstaje z gałązek od piątego do siódmego nerwu szyjnego. Odchodzi w jamie pachowej od pęczka bocznego splotu ramiennego. Na ramieniu przebija mięsień kruczo ramienny. Dalej kieruje się do bruzdy bocznej mięśnia dwugłowego. W dole łokciowym zmienia nazwę na nerw skórny boczny przedramienia. Dochodzi do grzbietowej powierzchni kłębu kciuka. Do gałęzi nerwu zalicza się gałęzie mięśniowe i gałąź do stawu łokciowego.

Nerw pośrodkowy rozpoczyna się w jamie pachowej dwoma korzeniami. Korzeń przyśrodkowy odchodzi od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego, a boczny od pęczka bocznego. Nerw zawiera włókna nerwów od piątego szyjnego do pierwszego piersiowego. Nerw biegnie w jamie pachowej oraz towarzyszy tętnicy ramiennej na ramieniu. Kierując się z położenia między powierzchowną a głęboką warstwą mięśni ramienia przechodzi przez kanał nadgarstka i dzieli się na nerwy dłoniowe wspólne palców. Gałęzie nerwu to: gałęzie mięśniowe, nerw międzykostny przedni przedramienia, gałąź dłoniowa, nerwy dłoniowe wspólne palców, gałąź łącząca z nerwem łokciowym.

Nerw łokciowy odchodzi od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego. Zawiera włókna nerwów od ósmego szyjnego do pierwszego piersiowego. Biegnie po przyśrodkowej stronie tętnicy pachowej. Następnie zstępuje na ramię oraz układa się w bruździe nerwu łokciowego kości ramiennej, zdążając ku dołowi, w dolnej części przedramienia dzieli się na gałąź grzbietową ręki oraz gałąź dłoniową ręki.

Nerw promieniowy rozpoczyna się w tylnym pęczku splotu ramiennego, z włókien nerwowych od piątego szyjnego do pierwszego piersiowego. Biegnie głównie na części tylnej ramienia w bruździe nerwu promieniowego kości ramiennej. W dole łokciowym dzieli się na gałąź głęboką i powierzchowną. Do gałęzi nerwu zalicza się również: nerw skórny tylny ramienia, nerw skórny tylny przedramienia, gałęzie mięśniowe.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..