Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Nerw odwodzący i twarzowy

Nerw odwodzący i twarzowy

Nerw odwodzący (VI) zaopatruje mięsień gałki ocznej - mięsień prosty boczny. Zawiera on włókna ruchowe oraz włókna czuciowe. Po wyjściu z mózgowia kieruje się do zbiornika podpajęczynówkowego mostu. Dalej wchodzi do zatoki jamistej i kieruje się do szczeliny oczodołowej górnej. Po wejściu do oczodołu rozpada się na kilka gałązek i wnika do mięśnia, który zaopatruje.

Nerw twarzowy (VII) to nerw czaszkowy, który składa się z części ruchowej oraz czuciowo-wydzielniczej. Nerw twarzowy wychodzi z mózgowia na dolnym brzegu mostu, bocznie od oliwki. Wspólnie z nerwem przedsionkowo-ślimakowym wstępuje do przewodu słuchowego wewnętrznego, aby wejść do kanału nerwu twarzowego. Z czaszki wychodzi przez otwór rylcowo-sutkowy. Wnikając do ślinianki przyusznej kończy się splotem przyuszniczym.

Do ważnych gałęzi nerwu twarzowego należą: nerw skalisty większy, nerw strzemiączkowy, struna bębenkowa, nerw uszny tylny, gałąź dwubrzuścowa, splot przyusznicy. Nerw twarzowy zaopatruje ruchowo mięśnie wyrazowe twarzy wraz z mięśniem naczasznym, mięśniem szerokim szyi oraz mięśniami małżowiny usznej. Dodatkowo unerwia mięsień strzemiączkowy, mięsień dwubrzuścowy oraz mięsień rylcowo-gnykowy.

Nerw zaopatruje czuciowo powierzchnię przyśrodkową małżowiny usznej, przewód słuchowy zewnętrzny. Wydzielniczo (przywspółczulnie) nerw zaopatruje: gruczoł łzowy, gruczoły jamy nosowej, podniebienia miękkiego, języka, gardzieli, śliniankę podżuchwowa i podjęzykową. Smakowo nerw zaopatruje dwie trzecie przednie części języka.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..