Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Kresomózgowie

Kresomózgowie

Największą część kresomózgowia stanowią półkulę mózgu. Oddziela je od siebie, sięgająca w głąb do ciała modzelowatego szczelina podłużna mózgu. Powierzchnie półkul są pokryte bruzdami, które ograniczają zakręty mózgu. Grupy zakrętów tworzą płaty. Rozróżnia się cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny.

Poza płatami w kresomózgowiu znajduje się wyspa oraz twory należące do węchomózgowia, czyli płat limniczny. Płat czołowy oddziela od ciemieniowego bruzda środkowa, a od skroniowego bruzda boczna. Płat ciemieniowy jest ograniczony od potylicznego przez bruzdę ciemieniowo-potyliczną.

Na powierzchni przyśrodkowej półkuli mózgu znajdują się zakręty, które zataczają łuk dookoła ciała modzelowatego, które jest głównym spoidłem mózgu. Należą one do układu limnicznego. Dodatkowo zalicza się do niego hipokamp oraz przegrodę kresomózgowia i szereg struktur podkorowych na czele z ciałem migdałowatym. Z układem limnicznym ściśle są związane ośrodki i drogi węchowe: opuszka węchowa, pasmo węchowe, prążki węchowe oraz kora węchowa.

Wewnątrz półkuli mózgu rozróżnia się korę mózgu oraz jądra podstawne i istotę białą. Większą część kory mózgu zajmuje kora nowa, a pozostałe jej obszary tworzą korę dawną i korę starą. Do jąder podkorowych zalicza się ciało prążkowane, przedmurze oraz ciało migdałowate. W istocie białej rozróżnia się trzy rodzaje włókien nerwowych: kojarzeniowe, spoidłowe i rzutowe.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..