Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Nerwy międzyżebrowe

Nerwy międzyżebrowe

Nerwy międzyżebrowe składają się z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych piersiowych. Wszystkie przebiegają w przestrzeniach międzyżebrowych. Gałąź brzuszna nerwu piersiowego dwunastego biegnie poniżej ostatniego zebra i nosi nazwę nerwu podżebrowego.

Nerwy międzyżebrowe oddają następujące gałęzie: mięśniowe, opłucnowe, stawowe, skórne boczne i przednie.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..