Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Nerw przedsionkowo-ślimakowy i językowo-gardłowy

Nerw przedsionkowo-ślimakowy i językowo-gardłowy

Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII) to nerw obu narządów zmysłów, które mieszczą się w uchu wewnętrznym: narządu równowagi opatrz narządu słuchu. Nerw składa się z dwóch części: przedsionkowej i ślimakowej. Część przedsionkowa jest nerwem równowagi, który prowadzi włókna nerwowe z nabłonków zmysłowych grzebieni bańkowych przewodów półkolistych oraz z plamki woreczka i plamki łagiewki położonych w błędniku. Część ślimakowa jest właściwym nerwem słychy, który posiada włókna nerwowe z komórek słuchowych narządu spiralnego.

Każdy z obu nerwów ma zwój położony w błędniku: zwój przedsionkowy i zwój spiralny. Zwoje są zbudowane z komórek dwubiegunowych i odpowiadają zwojom rdzeniowym nerwów rdzenia kręgowego. Nerw z mózgowia wychodzi na jego podstawie, między mostem a rdzeniem przedłużonym.

Nerw językowo-gardłowy (IX) to nerw czaszkowy, który rozprzestrzenia się głównie na języku i gardle. To nerw smakowy tylnej trzeciej części języka. Włókna czuciowe zaopatrują oprócz języka: łuki podniebienne, jamę bębenkową, trąbkę słuchową, ścianę gardła. Włókna ruchowe zaopatrują mięśnie gardła.

Nerw językowo-gardłowy jest najważniejszym mięśniem ruchów łykania. Prowadzi włókna wydzielnicze do gruczołów policzkowych i ślinianki przyusznej. Nerw wychodzi z mózgowia ku tyłowi od oliwki w rdzeniu przedłużonym. Z czaszki wychodzi przez otwór żyły szyjnej wewnętrznej. Do gałęzi nerwu należą: nerw bębenkowy, gałąź mięśnia rylcowo-gardłowego, gałęzie gardłowe, gałęzie migdałkowe, gałęzie językowe, gałąź zatoki tętnicy szyjnej.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..